نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۰

بوردیو توضیح می‌دهد که چگونه طبقات تحت سلطه به موقعیت اجتماعی فرودست خود تن می‌دهند؛ طبقات تحت سلطه روش‌های زندگی‌ای را که موقعیت طبقاتی‌شان اجازه می‌دهد برمی‌گزینند و به این ترتیب موقعیت اجتماعی‌شان را بازتولید می‌کنند. وانگهی بوردیو معتقد است به میزانی که ایدئولوژیِ استعداد و تلاش فردی پذیرفته شده باشد، این پویش‌های سلطه طبقاتی پنهان می‌مانند. بدان معنا که چنانچه اشتغالات فرهنگی را ناشی از قابلیت‌های فردی بدانیم، الگوهای فرهنگی مسلط به‌مثابه بازتاب‌دهنده قریحه برتر دیده می‌شوند، نه به شکل تحمیل‌های طبقاتی‌ای که مکمل نابرابری اجتماعی‌اند.

 

 

منبع: کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. استیون سیدمن؛ ترجمه هادی جلیلی. نشر نی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *