نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۵۸

انحراف معیار (S) یا انحراف استاندارد یا جذر واریانس یا ریشه دوم واریانس معتبرترین و پایدارترین شاخص پراکندگی است و در سطح سنجش فاصله‌ای و نسبی کاربرد دارد. هر قدر مقدار (S) کوچک باشد جامعه یا افراد مورد مطالعه متجانس‌تر است. انحراف معیار، مانند میانگین حسابی تحت‌تأثیر همه نمره‌ها قرار می‌گیرد و از آن می‌توان در فرمول‌ها و روابط جبری استفاده کرد.

 

 

منبع: روش‌های آماری در علوم اجتماعی. کریم منصورفر. انتشارات دانشگاه تهران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *