نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۱

تااو کندال و رو اسپیرمن ضرایب همبستگی نرمال‌اند. دامنه آنها بین ۰ تا ۱ است، می‌توانند علامت منفی بگیرند، فقط روابط خطی را اندازه‌گیری می‌کنند و متقارن‌اند. هیچ ملاک ساده‌ای در رجحان یکی بر دیگری وجود ندارد. یکی از تفاوت‌های عمده این دو ضریب، روش عمل آنها در مورد هم‌رتبگی است (یعنی در جایی که رتبه یا طبقه دو یا چند نفر در مورد یک متغیر یکسان است). به‌نظر پاره‌ای از محققان آنجا که تعداد زیادی هم‌رتبگی وجود دارد همین تفاوت به تااو کندال رجحان می‌بخشد. به‌عبارت دیگر چنانچه تعداد موردها بسیار زیاد و طبقات هر متغیر معدود باشد بهتر است از تااو کندال سود جست. وقتی نسبت موردها به طبقات کم است (یعنی تعداد افراد کم و متغیرها زیادند) رو اسپیرمن مناسب‌تر است. به‌طور کلّی مقدار ضریب رو اسپیرمن بیشتر از تااو کندال، ولی نزدیک به ضریب همبستگی پیرسون است.

 

 

منابع: روش‌های آماری در علوم اجتماعی. کریم منصورفر. انتشارات دانشگاه تهران.  /  آمار و احتمالات کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. علی دلاور. انتشارات رشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *