نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۰

مهم‌ترین جنبه آثار آلتوسر اهمیتی بود که برای موضوعات ایدئولوژی و سوژگی قائل شد. او معتقد بود که دولت نه تنها از طریق نهادهای سرکوبگر پلیس و ارتش، بلکه از طریق ایدئولوژی نیز که در نهادهای دولتی جا گرفته است، عمل می‌کند. از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیت‌هایی که به‌وسیله ساختارها ارائه شده انطباق خواهند داشت.

 

 

منبع: جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. کیت نش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *