آرشیو برچسب ها: ادبیّت

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۴

فرمالیست‌ها گرایش به این داشتند که ادبیات را نوعی نظام محسوب کنند، درست همان طور که سوسور زبان را نوعی نظام می‌دانست. یاکوبسن معتقد بود که دانش ادبی نباید به مطالعه واقعیت‌های تجربی ادبیات بپردازد، بلکه باید «ادبیّت» را بررسی کند ـ یعنی آنچه ادبیات را واجد خصلت‌های نظام‌مند ممتاز آن می‌کند. فرمالیست‌ها به این نتیجه رسیدند که ادبیّت فرایندی […]

ادامه مطلب