آرشیو برچسب ها: استوارت هال

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۲

نقطه قوت تفکر هال در مقام روشنفکری مردمی، گنجاندن مفاهیم ناسازگار در جبهه تحلیل است. این نکته در عین حال، ضعف اصلی تفکر هال به‌منزله نظریه‌پرداز اجتماعی به شمار می‌آید. در طول دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ او برای ترکیب جبرگرایی ساختاری آلتوسر با دیدگاه کثرت‌گرا و کنش‌بنیاد گرامشی، کوشش زیاد کرد. کتاب نظارت کردن بر بحران (یا پلیسی […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۸

معانی گوناگون مطالعات فرهنگی ذیل چهار معنای اصلی خلاصه می‌شوند: ۱, مطالعاتی بین‌رشته‌ای یا فرارشته‌ای: هوگارت در طرح اولیه تأسیس مرکز، مطالعات فرهنگی را دارای کیفیت اساساً بین‌رشته‌ای آشکاری در نظر گرفت؛ ۲, نوعی مداخله سیاسی در سایر رشته‌های دانشگاهی: تلقی مطالعات فرهنگی به‌عنوان نوعی مداخله سیاسی، بیش از همه به استوارت هال، جانشین هوگارت برمی‌گردد؛ ۳, رشته‌ای جدید که […]

ادامه مطلب