آرشیو برچسب ها: ایدئولوژی

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۷

  آلتوسر در مقاله بسیار مشهورش، «ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت»، استدلال می‌کند که ایدئولوژی به‌طرزی اجتناب‌ناپذیر در دل نهادها جای دارد و این نهادها «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» هستند؛ محوری‌ترین کارکرد اجتماعی ایدئولوژی همانا بازتولید نابرابری اجتماعی ساخت‌یافته یا «روابط تولید» است؛ ایدئولوژی از طریق تبدیل آدمیان بیولوژیک به «سوژه‌های اجتماعی» عمل می‌کند و بدین وسیله به شیوه‌ای کاذب نشان […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۰

مهم‌ترین جنبه آثار آلتوسر اهمیتی بود که برای موضوعات ایدئولوژی و سوژگی قائل شد. او معتقد بود که دولت نه تنها از طریق نهادهای سرکوبگر پلیس و ارتش، بلکه از طریق ایدئولوژی نیز که در نهادهای دولتی جا گرفته است، عمل می‌کند. از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیت‌هایی که به‌وسیله ساختارها […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۴۵

می‌توان گفت که ایدئولوژی چهار ویژگی مهم به‌هم‌وابسته دارد: الف) داشتن یک عقیده یا اندیشه به داشتن یک یا چند عقیده یا اندیشه‌های دیگر وابسته است. ب) این‌گونه اعتقادات کم و بیش وضوح، انسجام و همسازی درونی خواهند داشت. بنابراین اگر هم اندیشه‌ها و اعتقاداتی که یک ایدئولوژی را تشکیل می‌دهند بر یک یا چند اصل نادرست استوار باشند رابطۀ […]

ادامه مطلب