آرشیو برچسب ها: بازی‌های زبانی

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۵

جامعه پست‌مدرن در منظر لیوتار هزارتویی با پیچیدگی فزاینده گفتمان‌های متقاطع است. لیوتار زندگی اجتماعی را در قالب «بازی‌های زبانی» می‌بیند؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های زبانی که هریک قواعد و اهداف منحصربه‌فرد خود را دارند؛ برای مثال علم بازی زبانی است که هدفش کشف حقیقت است، اما هدف زیبایی‌شناسی داوری درباره زیبایی است نه حقیقت.     منبع: کشاکش آرا در […]

ادامه مطلب