آرشیو برچسب ها: تااو کندال

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۱

تااو کندال و رو اسپیرمن ضرایب همبستگی نرمال‌اند. دامنه آنها بین ۰ تا ۱ است، می‌توانند علامت منفی بگیرند، فقط روابط خطی را اندازه‌گیری می‌کنند و متقارن‌اند. هیچ ملاک ساده‌ای در رجحان یکی بر دیگری وجود ندارد. یکی از تفاوت‌های عمده این دو ضریب، روش عمل آنها در مورد هم‌رتبگی است (یعنی در جایی که رتبه یا طبقه دو یا […]

ادامه مطلب