آرشیو برچسب ها: توسعه اقتصادی

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۴

دیویس در ارائه نظریه حصارهای سنتی، شمایی از جامعه سنتی را به تصویر می‌کشد که شامل سه حلقه تودرتو می‌باشد (ر.ک. به شکل زیر): ـ یک حلقه درونی که مظهر اقتصاد و ارزش‌های آن (نظیر اکتساب و عام‌گرایی) می‌باشد. ـ یک حلقه میانی که بیانگر «حصار ایمن‌شناسی» بوده و جوامع سنتی آن را در برابر اقتصاد برپا می‌دارند (نظیر موارد […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۲

باید بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قائل شد. رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص‌های کمّی اقتصادی است، لکن توسعه اقتصادی متضمن فرایندهای پیچیده‌تری است به‌‌گونه‌ای که این مفهوم به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقتصادی نزدیک‌تر است تا مفهوم رشد.   در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود […]

ادامه مطلب

معرفی رشته توسعه روستایی

معرفی رشته علوم اجتماعی – گرایش توسعه روستایی   این رشته، فقط در دانشگاه تهران وجود داشته و در در دو گرایش «توسعه اجتماعی» و «مدیریت توسعه» دانشجو می‌‌پذیرد.   واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی – گرایش مدیریت توسعه: ۱- دروس اصلی مشترک: ۱۶ واحد ۲- دروس اصلی اختصاصی: ۸ واحد ۳- دروس اختیاری: ۴ واحد ۴- […]

ادامه مطلب