آرشیو برچسب ها: جامعه‌شناسی

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۷

هابرماس خوش‌بین‌ترین نظریه‌پرداز درخصوص پیچیدگی و دموکراسی است. از نظر دیگران، به‌ویژه کلاوس اوفه و دانیلو زولو، پیچیدگی، دموکراسی را عملاً غیرممکن می‌سازد. هرچند این جامعه‌شناسان سیاسی همه جزئیات کارکردگرایی را که نظریات جوامع پیچیده بر آن مبتنی هستند نمی‌پذیرند لیکن همه آنها اساسی‌ترین فرضیه‌اش را قبول می‌کنند، یعنی اینکه گروه‌های اجتماعی خود را برای انجام وظایف تفکیک‌شده سازمان‌دهی می‌کنند […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۶

مارشال شهروندی را دربردارنده سه نوع حقوق می‌داند: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی عبارت‌اند از حفظ آزادی‌های فردی، شامل «آزادی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت». مارشال معتقد بود که به‌خاطر ایجاد نهادهای مدرن دادگاه‌های مدنی و جزایی، حقوق مدنی در قرن هجدهم شروع به توسعه نمود. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۵

جنبش‌های اجتماعی جدید از دیگر جنبش‌ها متمایز می‌شوند چرا که دارای ویژگی‌های زیر هستند: ۱, غیرابزاری‌، یعنی بیان‌کننده علایق و نگرانی‌های جهان‌شمول و اغلب اعتراض‌آمیز نسبت به وضعیت اخلاقی و نماینده منافع مستقیم گروه‌های اجتماعی خاص هستند. ۲, بیشتر به سوی جامعه مدنی جهت‌گیری شده‌اند و نه دولت: الف) این جنبش‌ها نسبت به ساختارهای بروکراتیک متمرکز بدگمان هستند و به […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۴

گیدنز «سیاست رهایی‌بخش» مدرنیته شامل مارکسیسم، لیبرالیسم و محافظه‌کاری را با «سیاستِ زندگی» عصر معاصر مدرنیته متأخر مقایسه می‌کند که در آن هم غایت سیاسی و هم ابزارها عبارت‌اند از دگرگونی «خود». این سیاست دربردارنده تلاش مداوم فرد برای گزینشگری در یک محیط منظم بازاندیشانه است که در آن دیگر سنت نقشی در ارائه معیارهای زندگی روزمره ندارد.     […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۳

گیدنز جهانی شدن را نتیجه پویش مدرنیته تلقی می‌کند که دربردارنده چیزی است که آن را تکه‌برداری روابط اجتماعی از طریق فاصله‌گذاری زمانی‌ـ فضایی و استفاده بازاندیشانه از دانش می‌نامد. او بین دوره مدرنیته و دوره‌های پیشین فرق می‌نهد. در دوره‌های قبل زمان و فضا همواره به مکان و موقعیت بلاواسطه بازیگران اجتماعی در کنار هم، پیوند داشتند. در عصر […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۲

بست و کلنر دو نوع پسامدرنیسم را از هم متمایز کرده‌اند: اول) پسامدرنیسم بولهوسانه یا بازیگوشانه: که از هر چیز رایجی دفاع می‌کند و ذاتاً ضدّسیاسی است. آنها پسامدرنیسم لیوتار و بودریار را از این نوع می‌دانند. به عقیده بودریار توسعه جامعه مصرفی و رسانه‌ها اکنون بدان منجر شده که خود واقعیت اجتماعی به‌وسیله شبیه‌سازی روبه زوال رفته و تصورات […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۱

  فوکو ترجیح می‌دهد که در مورد «تحلیلیات قدرت» اندیشه کند که براساس آن، قدرت، تنها در موارد اعمالش مشخص می‌شود. قدرت از نظر فوکو قبل از هرچیز، مولّد است. تحلیل‌های او مخالف چیزی هستند که او آن را مدل «حقوقی ـ گفتمانی» می‌نامد. در این مدل، قدرت ابزاری است در مالکیت دولت (به‌ویژه قانون) که برای تحمیل نظم بر […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۰

مهم‌ترین جنبه آثار آلتوسر اهمیتی بود که برای موضوعات ایدئولوژی و سوژگی قائل شد. او معتقد بود که دولت نه تنها از طریق نهادهای سرکوبگر پلیس و ارتش، بلکه از طریق ایدئولوژی نیز که در نهادهای دولتی جا گرفته است، عمل می‌کند. از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیت‌هایی که به‌وسیله ساختارها […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۵۹

در حال حاضر یک «تغییر پارادایم» در جامعه‌شناسی سیاسی رخ داده است، به‌طوری که این رشته، از مدل‌های دولت‌محور و طبقاتی مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی دور شده، به طرف درک جدیدی از سیاست به‌مثابه پدیده‌ای که در همه تجربیات اجتماعی حضور دارد حرکت نموده است. جامعه‌شناسی سیاسی جدید قبل از هر چیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۵۸

هانا آرنت منشأ جنبش‌ها و رژیم‌های توتالیتر مدرن را در شرایط جامعه توده‌ای جستجو می‌کند. به نظر او از آغاز انقلاب صنعتی و فروپاشی ساخت اجتماعی قدیم، فرد در جامعه مدرن دچار تنهایی و جداافتادگی هولناکی شده است و این خود حوزه عمومی زندگی سیاسی را مختل ساخته است. حاصل این فرایند پیدایش فرد منزوی و تنهایی است که تنهایی […]

ادامه مطلب
1 2 3 7