آرشیو برچسب ها: جمال محمدی

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۴

کانون اصلی جامعه‌شناسی از نظر گیدنز عبارت است از مطالعه نهادهایی اجتماعی که محصول تحولات صنعتی دو یا سه قرن گذشته هستند. او با ارائه این تعریف، چند موضوع را برجسته می‌کند: ۱, نخست اینکه موضوع قدرت را دوباره در کانون توجه این رشته قرار می‌دهد؛ ۲, دوم اینکه جامعه‌شناسی، مطالعه مدرنیته است؛ ۳, سوم آنکه بر نهادها تأکید دارد. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۵۲

از نظر شوتس نظریه فرافکنانه همدلی مرتکب دو اشتباه می‌شود: ۱, به‌طرز ناشیانه‌ای می‌کوشد به روش همدلی، سرشت خودآگاهی طرف مقابل و نحوه شکل‌گیری «نفس» او را بفهمد، به‌طوری که همدلی به یگانه منبع شناخت دیگری بدل می‌شود؛ در حالی که در واقعیت چنین کاری، یعنی کشف و درک سرشت خودآگاهی و نفس دیگری، فقط از طریق به‌کارگیری روش پدیدارشناسی […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۹

مؤثرترین اثر جیمسون در زمینه نقد ادبی، ناخودآگاه سیاسی است. او در این اثر طرحی روشمند از روش انتقادی «کلّیت‌بخش» به دست می‌دهد؛ روشی که قادر است سایر روش‌های انتقادی به‌ظاهر ناسازگار را از طریق لغو و حفظ همزمان آنها در ذیلِ خود بگنجاند. جیمسون استدلال می‌کند که موضوع پژوهش نظریه فرهنگی را می‌توان در سه سطح متمایز تحلیل جای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۱

بنیامین استدلال می‌کند که بخش عظیمی از توان زیبایی‌شناختی اثر هنری سنتی ریشه در جایگاه آن به‌عنوان ابژه‌ای بی‌همتا و منحصربه‌فرد دارد، او در این زمینه از اصطلاح «هاله» استفاده می‌کند تا به ترکیب اصالت و اقتدار و بی‌همتایی [در اثر هنری] اشاره کند و بر آن است که این سه خصلت به‌طرز تفکیک‌ناپذیری به‌هم گره خورده‌اند. به نظر بنیامین، […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۸

معانی گوناگون مطالعات فرهنگی ذیل چهار معنای اصلی خلاصه می‌شوند: ۱, مطالعاتی بین‌رشته‌ای یا فرارشته‌ای: هوگارت در طرح اولیه تأسیس مرکز، مطالعات فرهنگی را دارای کیفیت اساساً بین‌رشته‌ای آشکاری در نظر گرفت؛ ۲, نوعی مداخله سیاسی در سایر رشته‌های دانشگاهی: تلقی مطالعات فرهنگی به‌عنوان نوعی مداخله سیاسی، بیش از همه به استوارت هال، جانشین هوگارت برمی‌گردد؛ ۳, رشته‌ای جدید که […]

ادامه مطلب