آرشیو برچسب ها: حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۴

دیویس در ارائه نظریه حصارهای سنتی، شمایی از جامعه سنتی را به تصویر می‌کشد که شامل سه حلقه تودرتو می‌باشد (ر.ک. به شکل زیر): ـ یک حلقه درونی که مظهر اقتصاد و ارزش‌های آن (نظیر اکتساب و عام‌گرایی) می‌باشد. ـ یک حلقه میانی که بیانگر «حصار ایمن‌شناسی» بوده و جوامع سنتی آن را در برابر اقتصاد برپا می‌دارند (نظیر موارد […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۸

ریشه‌های نظریه پسااستعماری را می‌توان در شرق‌شناسی ادوارد سعید پیدا کرد؛ تحلیلی بسیار عالمانه، نه از خود شرق، بلکه از اینکه چگونه جامعه علمی فرانسه و بریتانیا شرق را در مقام «دیگری» ابداع کرده است. از دید سعید، شرق‌شناسی نوع گفتمان به معنای فوکویی کلمه است: «رشته‌ای بسیار منظم و روشنمند که فرهنگ اروپایی به مدد آن توانست شرق را […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۶

مقاله مشهور بارت درباره مرگ مؤلف بر این نکته تأکید می‌ورزد که متون را باید برحسب بینامتنیت و نه با رجوع به نیات مؤلف درک و تفسیر کرد. خود این مقاله در اصل مناقشه‌ای بود با این ایده سنتی اومانیستی که نویسنده، خالق (یعنی منبع) معانی ادبی است. بارت صراحتاً خواننده را همچون نقطه‌ای متصور می‌شود که در آنجا معنای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۰

از دید گرامشی «روشنفکران همان نمایندگان گروه حاکم هستند که همچون افسران زیردست برای هژمونی اجتماعی و دولت سیاسی ایفای نقش می‌کنند». آنها فی‌نفسه طبقه اجتماعی مستقل و خودمختاری نیستند، بلکه کارمندان و خادمان روبنا هستند. گرامشی بین دو دسته از روشنفکران تفکیک قائل است: «نخست،‌ روشنفکران ارگانیک یا آن گروه از روشنفکران که هریک از طبقات اجتماعی عمده برای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۸

معانی گوناگون مطالعات فرهنگی ذیل چهار معنای اصلی خلاصه می‌شوند: ۱, مطالعاتی بین‌رشته‌ای یا فرارشته‌ای: هوگارت در طرح اولیه تأسیس مرکز، مطالعات فرهنگی را دارای کیفیت اساساً بین‌رشته‌ای آشکاری در نظر گرفت؛ ۲, نوعی مداخله سیاسی در سایر رشته‌های دانشگاهی: تلقی مطالعات فرهنگی به‌عنوان نوعی مداخله سیاسی، بیش از همه به استوارت هال، جانشین هوگارت برمی‌گردد؛ ۳, رشته‌ای جدید که […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۶

مارشال شهروندی را دربردارنده سه نوع حقوق می‌داند: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی عبارت‌اند از حفظ آزادی‌های فردی، شامل «آزادی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت». مارشال معتقد بود که به‌خاطر ایجاد نهادهای مدرن دادگاه‌های مدنی و جزایی، حقوق مدنی در قرن هجدهم شروع به توسعه نمود. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۵

جنبش‌های اجتماعی جدید از دیگر جنبش‌ها متمایز می‌شوند چرا که دارای ویژگی‌های زیر هستند: ۱, غیرابزاری‌، یعنی بیان‌کننده علایق و نگرانی‌های جهان‌شمول و اغلب اعتراض‌آمیز نسبت به وضعیت اخلاقی و نماینده منافع مستقیم گروه‌های اجتماعی خاص هستند. ۲, بیشتر به سوی جامعه مدنی جهت‌گیری شده‌اند و نه دولت: الف) این جنبش‌ها نسبت به ساختارهای بروکراتیک متمرکز بدگمان هستند و به […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۴

گیدنز «سیاست رهایی‌بخش» مدرنیته شامل مارکسیسم، لیبرالیسم و محافظه‌کاری را با «سیاستِ زندگی» عصر معاصر مدرنیته متأخر مقایسه می‌کند که در آن هم غایت سیاسی و هم ابزارها عبارت‌اند از دگرگونی «خود». این سیاست دربردارنده تلاش مداوم فرد برای گزینشگری در یک محیط منظم بازاندیشانه است که در آن دیگر سنت نقشی در ارائه معیارهای زندگی روزمره ندارد.     […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۳

گیدنز جهانی شدن را نتیجه پویش مدرنیته تلقی می‌کند که دربردارنده چیزی است که آن را تکه‌برداری روابط اجتماعی از طریق فاصله‌گذاری زمانی‌ـ فضایی و استفاده بازاندیشانه از دانش می‌نامد. او بین دوره مدرنیته و دوره‌های پیشین فرق می‌نهد. در دوره‌های قبل زمان و فضا همواره به مکان و موقعیت بلاواسطه بازیگران اجتماعی در کنار هم، پیوند داشتند. در عصر […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۲

بست و کلنر دو نوع پسامدرنیسم را از هم متمایز کرده‌اند: اول) پسامدرنیسم بولهوسانه یا بازیگوشانه: که از هر چیز رایجی دفاع می‌کند و ذاتاً ضدّسیاسی است. آنها پسامدرنیسم لیوتار و بودریار را از این نوع می‌دانند. به عقیده بودریار توسعه جامعه مصرفی و رسانه‌ها اکنون بدان منجر شده که خود واقعیت اجتماعی به‌وسیله شبیه‌سازی روبه زوال رفته و تصورات […]

ادامه مطلب
1 2 3 5