آرشیو برچسب ها: ذائقه عامه‌پسند

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۲

بوردیو ضمن تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، به معرفی سه قلمرو اصلی ذائقه می‌پردازد: ۱, «ذائقه مشروع» که در میان بخش‌های فرهیخته طبقه مسلط رایج است؛ ۲, «ذائقه آدمیان متوسط» که بیشتر در میان طبقات متوسط شایع است؛ ۳, «ذائقه عامه‌پسند» که نزد طبقات کارگر رواج دارد. در نظریه بوردیو مشخصه اصلی ذائقه مشروع چیزی است که آن را «تمایل زیبایی‌شناختی به […]

ادامه مطلب