آرشیو برچسب ها: روشنفکران سنتی

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۰

از دید گرامشی «روشنفکران همان نمایندگان گروه حاکم هستند که همچون افسران زیردست برای هژمونی اجتماعی و دولت سیاسی ایفای نقش می‌کنند». آنها فی‌نفسه طبقه اجتماعی مستقل و خودمختاری نیستند، بلکه کارمندان و خادمان روبنا هستند. گرامشی بین دو دسته از روشنفکران تفکیک قائل است: «نخست،‌ روشنفکران ارگانیک یا آن گروه از روشنفکران که هریک از طبقات اجتماعی عمده برای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۵۷

گرامشی، این نظر را مطرح کرد که دو نوع روشنفکر وجود دارد. نخست اینکه هر طبقه اجتماعی به مقتضای جایگاهش در ساخت تولید اقتصادی جامعه، یک یا چند گروه از روشنفکران «اندام‌واره» خویش را به وجود می‌آورد. نقش چنین گروهی ایجاد همگنی و آگاهی مشترک در درون آن طبقه است. مثلاً فن‌سالاران، حسابداران و حقوقدانان، روشنفکران طبقه سرمایه‌دار نوین هستند. […]

ادامه مطلب