آرشیو برچسب ها: رولان بارت

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۶

مقاله مشهور بارت درباره مرگ مؤلف بر این نکته تأکید می‌ورزد که متون را باید برحسب بینامتنیت و نه با رجوع به نیات مؤلف درک و تفسیر کرد. خود این مقاله در اصل مناقشه‌ای بود با این ایده سنتی اومانیستی که نویسنده، خالق (یعنی منبع) معانی ادبی است. بارت صراحتاً خواننده را همچون نقطه‌ای متصور می‌شود که در آنجا معنای […]

ادامه مطلب