آرشیو برچسب ها: سرمایه نمادین

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۹

بوردیو معمولاً از چهار نوع سرمایه سخن می‌گوید: ۱, سرمایه اقتصادی (آنچه از پهنه اقتصاد به‌دست آید نظیر درآمد و ثروت)؛ ۲, سرمایه فرهنگی (انواع گوناگون دانش مشروع نظیر مدرک تحصیلی، دارایی‌های فرهنگی و…)؛ ۳, سرمایه اجتماعی (روابط اجتماعی ارزشمند میان افراد و وجهه فرد در بین دیگران و میزان و نحوه تعامل او با دیگران)؛ ۴, سرمایه نمادین (از‌‌شأن […]

ادامه مطلب