آرشیو برچسب ها: طبقات تحت سلطه

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۰

بوردیو توضیح می‌دهد که چگونه طبقات تحت سلطه به موقعیت اجتماعی فرودست خود تن می‌دهند؛ طبقات تحت سلطه روش‌های زندگی‌ای را که موقعیت طبقاتی‌شان اجازه می‌دهد برمی‌گزینند و به این ترتیب موقعیت اجتماعی‌شان را بازتولید می‌کنند. وانگهی بوردیو معتقد است به میزانی که ایدئولوژیِ استعداد و تلاش فردی پذیرفته شده باشد، این پویش‌های سلطه طبقاتی پنهان می‌مانند. بدان معنا که […]

ادامه مطلب