آرشیو برچسب ها: فردریک جیمسون

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۹

مؤثرترین اثر جیمسون در زمینه نقد ادبی، ناخودآگاه سیاسی است. او در این اثر طرحی روشمند از روش انتقادی «کلّیت‌بخش» به دست می‌دهد؛ روشی که قادر است سایر روش‌های انتقادی به‌ظاهر ناسازگار را از طریق لغو و حفظ همزمان آنها در ذیلِ خود بگنجاند. جیمسون استدلال می‌کند که موضوع پژوهش نظریه فرهنگی را می‌توان در سه سطح متمایز تحلیل جای […]

ادامه مطلب