آرشیو برچسب ها: لویی آلتوسر

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۲۹

آلتوسر ایدئولوژی را یک ساختار می‌داند که محتویاتش می‌تواند تغییر کند، اما فرم آن همیشه ثابت است و به‌طور ناخودآگاه عمل می‌کند؛ این توهم را ایجاد می‌کند که مسئولیت‌ها در اختیار خود ماست و ما آزادانه محتوای باورهایمان را انتخاب کرده‌ایم؛ یعنی ایدئولوژی تجسم رابطه غیرواقعی افراد با شرایط واقعی است که در آن زندگی می‌کنند. دلیل آلتوسر برای این […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۲۸

آلتوسر به‌عنوان یک مارکسیست به تناقض‌های موجود در میان این پدیده‌های ساختاری آگاهی داشت. او با الهام از کارهای لنین و مائو، مفهوم «تعین چندبعدی» (یا چندعلتی بودن) را پروراند. تعین چندبعدی به این معناست که هر تناقضی در درون یک تشکل اجتماعی نمی‌تواند جداسرانه عمل کند؛ زیرا تناقض‌های دیگر داخل جامعه بر آن تأثیر می‌گذارند.     منبع: نظریه […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۷

  آلتوسر در مقاله بسیار مشهورش، «ایدئولوژی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت»، استدلال می‌کند که ایدئولوژی به‌طرزی اجتناب‌ناپذیر در دل نهادها جای دارد و این نهادها «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» هستند؛ محوری‌ترین کارکرد اجتماعی ایدئولوژی همانا بازتولید نابرابری اجتماعی ساخت‌یافته یا «روابط تولید» است؛ ایدئولوژی از طریق تبدیل آدمیان بیولوژیک به «سوژه‌های اجتماعی» عمل می‌کند و بدین وسیله به شیوه‌ای کاذب نشان […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۶۰

مهم‌ترین جنبه آثار آلتوسر اهمیتی بود که برای موضوعات ایدئولوژی و سوژگی قائل شد. او معتقد بود که دولت نه تنها از طریق نهادهای سرکوبگر پلیس و ارتش، بلکه از طریق ایدئولوژی نیز که در نهادهای دولتی جا گرفته است، عمل می‌کند. از نظر او کارکرد ایدئولوژی عبارت است از تبدیل افراد به سوژه‌هایی که با وضعیت‌هایی که به‌وسیله ساختارها […]

ادامه مطلب