آرشیو برچسب ها: موقعیت ساختاری

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۸

بر پایه استدلال بوردیو، منش یا ساختمان ذهنی، محل برخورد ساختار و کنش است. او گروه‌های اجتماعی از جمله طبقات اجتماعی را برمبنای منش تعریف می‌کند. افراد دارای موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک، تجربه‌های مشابه و تکرارشونده‌ای دارند که منش (هبیتاس) مشترکی ایجاد می‌کنند. منش صرفاً الزام‌آور و محدودکننده نیست، بلکه یاری‌گر و نیروبخش هم هست؛ همچون مجموعه رهنمون‌های انعطاف‌پذیری […]

ادامه مطلب