آرشیو برچسب ها: هوشنگ نایبی

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۵

بارزترین وجه تمایز تحلیل عامل قدرت آن در تقلیل داده‌هاست، یعنی با توجه به ضرایب همبستگی یک رشته متغیر، تکنیک‌های تحلیل عامل محقق را قادر می‌سازد به بررسی این امر بپردازد که آیا الگوی نهفته‌ای از روابط وجود دارد که بتوان داده‌ها را به صورت مجموعه کوچک‌تری از عامل‌ها تقلیل یا تجدید آرایش داد به‌گونه‌ای که بتوان آنها را متغیرهای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۹

فرایند بررسی و تحلیل انتقادی اسناد و بقایای گذشته روش تاریخی خوانده می‌شود. بازسازی ذهنی گذشته براساس داده‌های برجای‌مانده تاریخ‌نگاری است. مهم‌ترین تکنیک در روش مطالعه تاریخی تکنیک روش‌های اسنادی است. اسناد مکتوب منبع اصلی داده‌های تاریخ‌دان هستند. این اسناد مکتوب عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند: منابع دسته اول که نوشته شاهدان عینی رویدادهاست و منابع دسته دوم که […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۶

در تحقیق میدانی با رویارویی مستقیم با پدیده اجتماعی مورد مطالعه و مشاهده هرچه کامل‌تر آن، می‌توان درک عمیق‌تر و کامل‌تری از پدیده به‌دست آورد. در حالی که محور اصلی در پیمایش‌ها، پرسش‌نامه هستند، در مطالعه میدانی محور اصلی مشاهده می‌باشد.     منبع: نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترز ال. بیکر.

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۳

مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده‌های موردی می‌نامند. در رویکرد پیمایشی محقق تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه به‌دنبال تغییری است که به‌طور طبیعی رخ داده است.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی.

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۲

براساس یک تقسیم‌بندی (معیار تصادفی ساختن)، طرح‌های تحقیقی آزمایشی را به سه دسته اصلی تقسیم می‌کنند که خود این دسته‌ها هم به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. سه دسته اصلی تقسیمات طرح‌های آزمایشی عبارتند از: ۱, طرح‌های آزمایش حقیقی (تمام‌آزمایشی)، ۲, طرح‌های پیش‌آزمایش، ۳, طرح‌های شبه‌آزمایش طرح‌های آزمایش حقیقی عبارتند از: آزمایش کلاسیک، آزمایش چهارگروه سالومون و طرح گروه کنترل و […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۱

نتایج یافته‌های آزمایش باید قابل‌تعمیم به دنیای واقعی (دارای اعتبار بیرونی) باشد. مسئله اعتبار بیرونی ناشی از اثرات ناخواسته جوانب مختلف آزمایش، محدوده زمان وقوع آزمایش و خود تدبیر آزمایش (متغیر مستقل) است. این اثرات متقابل، تعامل خوانده می‌شود. سه نوع تعاملی که احتمالاً تعمیم‌پذیری آزمایش را تقلیل می‌دهند عبارتند از: ۱, تعامل انتخاب افراد آزمون، ۲, تعامل محیط آزمایش، […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۰

آزمایش طبیعی بر پایه وقایع زندگی واقعی است اما لزوماً در محیط میدانی صورت نمی‌گیرد. به همین ترتیب آزمایش میدانی ممکن است بر پایه وقایع طبیعی باشد (مثل اعتصاب) اما چه بسا بر پایه وقایعی باشد که به‌طور آزمایشی تدارک دیده شده است. در آزمایش میدانی کنترل عوامل مزاحم مشکل است. اعتبار بیرونی آزمایش میدانی بالاتر از تحقیق آزمایشگاهی است. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۹

از جنبه‌ای، تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) شیوه‌های مستقیم جمع‌آوری اطلاعات مانند آزمایش، پیمایش، مطالعه میدانی و… . در این نوع روش‌ها از آنجایی که خود محقق مستقیماً با افراد مورد تحقیق برخورد دارد امکان تأثیر محقق بر آزمودنی در روند تحقیق وجود دارد. به همین دلیل به این روش‌ها روش‌های همراه با مزاحمت […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۷

در طیف گاتمن، اگر بازنمایی کمتر از ۹۰/۰ نباشد، مقیاس تک‌بعدی به‌شمار می‌آید. اما اگر این ضریب، کمتر از ۹۰ درصد و لی نزدیک به آن (مثلاً بالای ۸۰ درصد) باشد، مقیاس شبه‌گاتمنی به‌شمار می‌آید، چه فقط تا حدی به مقیاس گاتمن نزدیک است.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی.

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۱

بهترین راه خلق معرف‌های برخوردار از پایایی استفاده از معرف‌های چندگویه‌ای است: پایایی این معرف‌ها بالاتر است و روش‌های ساده‌تری برای ارزیابی پایایی آنها وجود دارد. اما در مورد بسیاری از موضوعات فقط یک پرسش مناسب است. طرح چندین پرسش متفاوت درباره سن یا جنس کار بی‌معنایی است. بهترین کار استفاده از پرسش‌های آزموده‌شده در پرسش‌نامه‌های معتبر است.     […]

ادامه مطلب
1 2