آرشیو برچسب ها: پیر بوردیو

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۱

بوردیو تلاش می‌کند از این موضع‌گیری ضدونقیض اجتناب کند که فرهنگ را جزئی از قلمرو سیاست بداند اما در همان حال منزلتی غیرسیاسی برای جامعه‌شناسی‌اش که تولید فرهنگی است، قائل شود. راه‌حل او، «جامعه‌شناسی بازاندیشانه» است. بسیاری از جامعه‌شناسان به نفع بازاندیشی استدلال کرده‌اند که دانشمندان را از تأثیر ارزش‌های شخصی یا منافع طبقاتی یا جنسیتی بر تصمیمات مربوط به […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۰

بوردیو توضیح می‌دهد که چگونه طبقات تحت سلطه به موقعیت اجتماعی فرودست خود تن می‌دهند؛ طبقات تحت سلطه روش‌های زندگی‌ای را که موقعیت طبقاتی‌شان اجازه می‌دهد برمی‌گزینند و به این ترتیب موقعیت اجتماعی‌شان را بازتولید می‌کنند. وانگهی بوردیو معتقد است به میزانی که ایدئولوژیِ استعداد و تلاش فردی پذیرفته شده باشد، این پویش‌های سلطه طبقاتی پنهان می‌مانند. بدان معنا که […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۹

بوردیو معمولاً از چهار نوع سرمایه سخن می‌گوید: ۱, سرمایه اقتصادی (آنچه از پهنه اقتصاد به‌دست آید نظیر درآمد و ثروت)؛ ۲, سرمایه فرهنگی (انواع گوناگون دانش مشروع نظیر مدرک تحصیلی، دارایی‌های فرهنگی و…)؛ ۳, سرمایه اجتماعی (روابط اجتماعی ارزشمند میان افراد و وجهه فرد در بین دیگران و میزان و نحوه تعامل او با دیگران)؛ ۴, سرمایه نمادین (از‌‌شأن […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۸

بر پایه استدلال بوردیو، منش یا ساختمان ذهنی، محل برخورد ساختار و کنش است. او گروه‌های اجتماعی از جمله طبقات اجتماعی را برمبنای منش تعریف می‌کند. افراد دارای موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک، تجربه‌های مشابه و تکرارشونده‌ای دارند که منش (هبیتاس) مشترکی ایجاد می‌کنند. منش صرفاً الزام‌آور و محدودکننده نیست، بلکه یاری‌گر و نیروبخش هم هست؛ همچون مجموعه رهنمون‌های انعطاف‌پذیری […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۲

بوردیو ضمن تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، به معرفی سه قلمرو اصلی ذائقه می‌پردازد: ۱, «ذائقه مشروع» که در میان بخش‌های فرهیخته طبقه مسلط رایج است؛ ۲, «ذائقه آدمیان متوسط» که بیشتر در میان طبقات متوسط شایع است؛ ۳, «ذائقه عامه‌پسند» که نزد طبقات کارگر رواج دارد. در نظریه بوردیو مشخصه اصلی ذائقه مشروع چیزی است که آن را «تمایل زیبایی‌شناختی به […]

ادامه مطلب