آرشیو برچسب ها: چولگی راست

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۵۷

رابطه بین نما، میانه و میانگین ۱) حالت تقارن: در این حالت میانگین، میانه و نما با هم برابرند و بر روی هم منطبق هستند. در منحنی نرمال حالت متقارن دیده می‌شود. ۲) کجی یا چولگی به سمت راست (مثبت): میانگین بزرگ‌تر از میانه و مد قرار است. همچنین میانه نیز از مد بیشتر است. ۳) کجی یا چولگی به […]

ادامه مطلب