دسته بندی های ارشیو: منابع آزمون سراسری

منابع کنکور دکتری درس آمار و روش تحقیق کمّی و کیفی پیشرفته

منابع درس آمار و روش تحقیق کمّی و کیفی پیشرفته (به ترتیب اولویت): ۱- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی ـ نشر نی ۲- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (فصول دوم تا پنجم) / دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی ۳- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی – […]

ادامه مطلب

منابع کنکور دکتری درس نظریه‌های جامعه‌شناسی

منابع درس نظریه‌های جامعه‌شناسی (به ترتیب اولویت): ۱- نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر؛ ترجمه محسن ثلاثی – انتشارات علمی ۲- نظریه اجتماعی مدرن / یان کرایب؛ ترجمه عباس مخبر – نشر آگه ۳- کشاکش آرا در جامعه‌شناسی / استیون سیدمن؛ ترجمه هادی جلیلی – نشر نی ۴- نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی / حمیدرضا جلایی‌پور و جمال محمدی – […]

ادامه مطلب

منابع درس حوزه‌های تخصصی جامعه‌شناسی

منابع درس حوزه‌های تخصصی جامعه‌شناسی (به ترتیب اولویت): ۱- درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر / آندرو میلنر و جف براویت؛ ترجمه جمال محمدی – انتشارات ققنوس ۲- توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری – نشر نی ۳- جامعه‌شناسی سیاسی معاصر / کیت نش؛ ترجمه محمدتقی دلفروز – انتشارات کویر ۴- جامعه‌شناسی توسعه؛ […]

ادامه مطلب