دسته بندی های ارشیو: پژوهش علوم اجتماعی

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۴

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-94

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۳

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-93

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۲

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-92

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۱

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۱ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-91

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۹۰

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۰ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-90

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۸۹

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-89

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۸۸

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-88

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۸۷

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-87

ادامه مطلب

دفترچه سؤالات و پاسخنامه کنکور ارشد پژوهش علوم اجتماعی ۱۳۸۶

جهت دانلود رایگان دفترچه آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ رشته پژوهش علوم اجتماعی و کلید پاسخنامه آن، بر روی لینک زیر کلیک کنید: arshad-pajuhesh-86

ادامه مطلب