نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۴

تفاوت R رگرسیون با  r پیرسون:

۱, r پیرسون صرفاً بیانگر رابطه میان دو متغیر است، اما R رگرسیون بیانگر رابطه میان دو یا چند متغیر است.

۲, دامنه تغییرات r پیرسون بین  اما دامنه تغییرات  R رگرسیون   است.

۳, R رگرسیون براساس نمره‌های متغیر وابسته مشاهده‌شده ( ) و نمره­های پیش‌بینی‌شده   ( )محاسبه می‌گردد اما r پیرسون بر حسب x وy محاسبه می‌شود.

 

 

منابع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.  /  استدلال آماری در جامعه‌شناسی. مولر و همکاران؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *