منابع کنکور دکتری درس آمار و روش تحقیق کمّی و کیفی پیشرفته

منابع درس آمار و روش تحقیق کمّی و کیفی پیشرفته (به ترتیب اولویت):

۱- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی ـ نشر نی
۲- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (فصول دوم تا پنجم) / دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۳- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۴- طراحی پژوهش‌های اجتماعی / نورمن بلیکی؛ ترجمه حسن چاوشیان – نشر نی
۵- درآمدی بر روش تحقیق کیفی / اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی – نشر نی
۶- استدلال آماری در جامعه‌شناسی / مولر و دیگران؛ ترجمه هوشنگ نایبی – نشر نی
۷- روش در روش / محمد محمدپور – انتشارات جامعه‌شناسان
۸- ضدّروش / محمد محمدپور – انتشارات جامعه‌شناسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *