منابع کنکور ارشد جامعه‌شناسی

منابع رشته علوم اجتماعی – گرایش جامعه‌شناسی:

 

الف) زبان عمومی و تخصصی (با ضریب ۲):

منابع زبان عمومی:

الف) در مورد نکات گرامری:

۱- Baron’s TOEFL Test Preparation Manual

۲- English Grammar in Use (Intermediate Level)

۳- Common Mistakes in English

ب) در مورد اصطلاحات عمومی و افعال دوکلمه‌ای:

۱- Essential Idioms in English

(فقط قسمت‌های Elementary و Intermediate مطالعه شود)

ج) در مورد لغات عمومی:

۱- Essential Words for TOEFL

۲- Baron’s TOEFL Test Preparation Manual

 

منابع زبان تخصصی:

۱- زبان تخصصی علوم اجتماعی. مرتضی نوربخش گلپایگانی. انتشارات بهینه.

۲- متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و …

۳- مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتاب‌های «زمینه جامعه‌شناسی» (آریانپور)، «جامعه‌شناسی» (گیدنز)، «نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر» (ریتزر) و …

۴- زبان تخصصی علوم اجتماعی. جمشیدی‌ها و علی‌بابایی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.

منبع کمکی و مکمل: خلاصه مباحث اساسی در زبان تخصصی علوم اجتماعی. تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد. انتشارات روان‌شناسی و هنر.

 

ب) روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی (با ضریب ۲):

منابع:

اولویت اول:

۱- پیمایش در تحقیقات اجتماعی. دی. ای. دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.

۲- نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترز. ال. بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش.

۳- طراحی پژوهش‌های اجتماعی. نورمن بلیکی؛ ترجمه حسن چاوشیان. نشر نی.

۴- درآمدی بر تحقیق کیفی. اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی. نشر نی.

۵- راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (بخش‌های دوم تا پنجم). دلبرت میلر؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.

۶- روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد ۱ و ۲). ارل ببی؛ ترجمه رضا فاضل. انتشارات سمت.

۷- روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی). احمد محمدپور. انتشارات جامعه‌شناسان.

۸- روش تحقیق کیفی (ضدّروش ۱ و ۲). احمد محمدپور. انتشارات جامعه‌شناسان.

منابع کمکی و مکمل:

۱- خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی. تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد. انتشارات روان‌شناسی و هنر.

۲- بانک سؤال روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی. حسین صنعتی. انتشارات کتابخانه فرهنگ.

اولویت دوم:

۹- استدلال آماری در جامعه‌شناسی. مولر و دیگران؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.

۱۰- روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول). باقر ساروخانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۱- روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی. علی ساعی، انتشارات سمت؛ بخش اول.

۱۲- تکنیک‌های خاص تحقیق (بخش ۱). محمود قاضی طباطبایی. انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

۱۳- کندوکاوها و پنداشته‌ها (بخش ۶). فرامرز رفیع‌پور، شرکت سهامی انتشار.

۱۴- روش‌های کاربردی تحقیق. مصطفی ازکیا. انتشارات کیهان.

 

ج) نظریه‌های جامعه‌شناسی (با ضریب ۲):

منابع:

اولویت اول:

۱- نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. جورج ریتزر؛ ترجمه محسن ثلاثی. نشر علمی.

۲- زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. لوئیس کوزر؛ ترجمه محسن ثلاثی. نشر علمی.

منابع کمکی و مکمل:

۱- خلاصه مباحث اساسی در نظریه‌های جامعه‌شناسی. تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد. انتشارات روان‌شناسی و هنر.

۲- بانک سؤال نظریه‌های جامعه‌شناسی. حسین صنعتی. انتشارات کتابخانه فرهنگ.

اولویت دوم:

۳- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی. ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام. انتشارات علمی و فرهنگی.

۴- پیدایش نظریه‌های جامعه‌شناسی (فصل ۴). غلامرضا جمشیدی‌ها. انتشارات دانشگاه تهران.

 

د) مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی (با ضریب ۳):

منابع:

اولویت اول:

۱- جامعه‌شناسی. آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان. نشر نی.

۲- جامعه‌شناسی شهری. شارع‌پور. انتشارات سمت.

۳- جامعه‌شناسی خانواده. باقر ساروخانی. انتشارات سروش.

۴- جامعه‌شناسی توسعه. مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری. انتشارات کیهان.

۵- جامعه­شناسی توسعه؛ از اقتصاد تا فرهنگ. موسی عنبری. انتشارات سمت.

۶- توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری. نشر نی.

۷- جامعه‌شناسی روستایی. مهدی طالب.

۸- جامعه­شناسی انقلاب. حسین پناهی. انتشارات سمت.

۹- جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی. غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه. نشر آگرا و لویه.

۱۰- جامعه‌شناسی سازمان‌ها. آرین قلی‌پور. انتشارات سمت.

۱۱- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. محمود شارع‌پور. انتشارات سمت.

۱۲- جامعه‌شناسی سیاسی. حسین بشیریه. نشرنی.

۱۳- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی. حسن ملک. انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

۱۴- جزوه جامعه‌شناسی ادبیات جوادی یگانه (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) و مقالات موجود در وبلاگ ایشان.

۱۵- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه­ شناسی انحرافات اجتماعی). رحمت‌الله صدیق سروستانی. انتشارات سمت.

۱۶- جامعه‌شناسی پزشکی. محمد توکل. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

۱۷- روان‌شناسی اجتماعی. یوسف کریمی. انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

۱۸- جامعه‌شناسی صنعتی. خانم نیره توکلی. انتشارات سمت.

۱۹- جامعه‌شناسی ارتباطات. باقر ساروخانی. انتشارات اطلاعات.

۲۰- جامعه‌شناسی کار و شغل. غلامعباس توسلی. انتشارات سمت.

 

منابع کمکی و مکمل:

۱- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی. تدوین با همکاری رتبه‌های اول کنکور ارشد. انتشارات روان‌شناسی و هنر.

۲- بانک سؤال مفاهیم حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی. حسین صنعتی. انتشارات کتابخانه فرهنگ.

 

اولویت دوم:

۲۱- جامعه‌شناسی روستایی. منصور وثوقی. انتشارات کیهان.

۲۲- روان‌شناسی اجتماعی. الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن. انتشارات رشد.

۲۳- نظریه‌ها در روان‌شناسی اجتماعی. مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی. انتشارات دانشگاه تهران.

۲۴- جزوه روان‌شناسی اجتماعی. علیرضا محسنی تبریزی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

۲۵- تئوری‌های انقلاب. استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب.

۲۶- جزوه اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم. محسنی تبریزی.

۲۷- جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی. یحیی علی‌بابایی.

۲۸- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. علی علاقه‌بند.

۲۹- جامعه‌شناسی سیاسی معاصر. کیت نش؛ ترجمه محمدتقی دلفروز. انتشارات کویر.

 

 

جهت دانلود رایگان فایل pdf متن فوق، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

ar-man-jamee shenasi

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *